Köpvillkor & allmänna villkor (Klassförsäljning/Lagförsäljning)

Finsmakarna Norden AB
Fågelviksvägen 18, Hus 2
14553 Norsborg
018-163100
info@finsmakarna.se

Se även Integritetspolicy och användarvillkor

Allmänna villkor

Integritetspolicy och information om användning av cookies

Senast uppdaterad 2023-08-30.

Definitioner: Finsmakarna Norden AB, nedan kallat FS och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade ”Kunden”, gäller dessa villkor. Försäljning och distribution av FS´s produkter sker genom att Kunden beställer Startpaketet. Därefter tar Kunden upp beställningar av FS´s produkter under en begränsad tid, förslagsvis 3 veckor.  FS tar sedan emot en gemensam beställning från Kunden enligt angivna tidsplan som medföljer i Säljpaketet. FS levererar sedan beställt antal till Kunden till 1 leveransadress. Kunden som ingått detta avtal skall ha utsett en kontaktperson som förmedlar och ansvarar tillsammans med Kunden för betalning till FS. 

Förtjänst/Vinst:
Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. Försäljningspriset kan t.ex. vara 150 kronor styck och förtjänsten 60 kronor styck.

Finsmakarnas förpliktelser:
FS förbinder sig att stödja Kunden under detta avtals giltighetstid vid frågor och ge Kunden sådan information som denne kan behöva för att distribuera produkterna till slutkund.

Kundens förpliktelser:
Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av FS i samband med försäljningen av FS´s produkter. Kunden skall i sitt
försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets goodwill och anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av FS´s produkter om innehållet i dessa villkor. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

Krav på kontaktperson:
Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 18 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kreditkontroll utförs. Observera
att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om banklån etc. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och FS´s godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot Finsmakarna Norden AB.

Betalningsvillkor:
Faktura skickas separat per post/mejl i samband med Kundens slutleverans med en kredit om 20 dagar från leveransdagen samt 30 dagar om Kunden valt att köpa alternativet att sälja direkt (ej via kataloger). Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 2% per påbörjad månad.

Leverans & Frakt:
FS har som målsättning att kunna leverera beställda produkter vid den leveransdag som särskilt meddelats Kunden eller annars enligt överenskommelse mellan parterna. Ifall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Kunden eller om parterna annars överenskommit åtar sig FS att meddela Kunden när leverans beräknas kunna genomföras. På alla våra leveranser tillkommer frakt till självkostnadspris förutom gruppordrar över 200 paket som är fraktfria. För detaljerade fraktpriser, läs mer på respektive sida för klass- och lagförsäljning. Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt dras från Gruppens förtjänst.

Force majeure:
FS ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom epidemier, brand, jordbävning, storm etc. Vid såna
tillfällen har FS rätt att senarelägga en leverans med upp till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

Förvaring:
Kaffe ska förvaras torrt och svalt. Förvaring i rumstemperatur är sällan några problem och det går även bra i kylskåp. Kunden ansvarar för att leverera
produkterna till slutkund snarast möjligen. Lagerhållning kräver tillstånd från Miljöförvaltningen.

Utebliven försäljning:
När säljpaketet beställts och lämnat vårt lager har Kunden förbundit sig att fullfölja en försäljning inom max 4 månader. Vid utebliven försäljning
debiteras säljpaketet med 150 kronor. Vid utebliven försäljning kan Kunden också returerna startpaketet men får själv stå för frakten. Om detta inte sker erhåller sig FS rätten att debitera kunden med 99kr som ersättning för foldrar, produkter och frakt. 

Retur:
Där konsument inte tar emot beställd vara, sker retur efter prövning. Där kunden tar hem ett parti för att sälja direkt utan att först ta upp
beställningar gäller fri retur på max 50% av den beställda volymen. Skulle större antal behöva skickas tillbaka, tillkommer det frakt till självkostnadspris. En eventuell retur behöver meddelas Finsmakarna senast 5 veckor efter att men erhållit varorna.  

Leveranskontroll:

Konsument måste kontrollräkna godset direkt efter ankomst och innan utdelning av produkterna sker. Vid eventuell differens behöver detta meddelas FS inom max 14 dagar. 

Skifte av vara:

Ifall någon sort utgått eller är tillfälligt slut, erhåller FS rätt att byta ut den varan mot en likvärdig eller dyrare produkt.

Övrigt:
Kunden får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller det avtal som Kunden ingår med FS utan FS´s skriftliga medgivande.

Rulla till toppen